گالری آرایشی

روغن داغ

مانیکور با روغن داغ

در این قسمت مانیکور با روغن داغ را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

طریقه زدن رژ لب مایع

چگونه رژ لب مایع بزنیم؟

در این قسمت چگونه رژ لب مایع بزنیم؟ را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

رنگ رژ لب دخترانه

چه رنگ رژی برای چه لبی؟

در این قسمت چه رنگ رژی برای چه لبی؟ را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

شکل های مختلف سایه چشم انواع مهتلف سایه چشم در بازار وجود دارد که هر کدام می توانند حالت کاملا متفاوتی را به وجود آورند.تقریبا استفاده از اغلب آنها بسیار ساده است؛ بجز تعداد معدودی که کمی پیچیده تر است هستند. اما به یاد داشته با شید که باید زیاد تمرین کرده وبا علاقه پافشاری کنید. برای آسان شده کار، من حالت های مختلفی که با سایۀ چشم شکل می گیرند را به شش دسته تقسیم کرده ام؛ حلقه ای؛ رنگی؛ دودی؛ خمار؛ بادامی؛ گربه ای. شما می توانید بنا بر سلیقه وحالت چشم هایتان هر یک از این مدل ها را انتخاب کنید.

گریم چشم

در این قسمت گریم چشم را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

برق لب

فوت و فن استفاده از برق لب

در این قسمت فوت و فن استفاده از برق لب را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

آرایش چشم

قبل از آرایش چشم ها

در این قسمت قبل از آرایش چشم ها را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

رژگونه طبیعی

ساخت رژگونه با مواد طبیعی

در این قسمت ساخت رژگونه با مواد طبیعی را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.

راههای بالا بردن ابرو

بالا کشیدن ابرو ها

در این قسمت بالا کشیدن ابرو ها را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم.